Process arbejde

Som proceskonsulenter arbejder vi med forskellige typer planlægningsprocesser inden for Project Governance: Afdelingsspecifikke processer, organisatorisk tværgående processer og processer med relationer til kunder og leverandører. Nogle processer er enkle og ukomplicerede, andre processer.

Vi varetager en række varierende opgaver, herunder:

 • Afdække og vælge mål og scope de planlægningsprocesser, der især skaber værdi for organisationen

 • Støtte og supportere procesejere, proces managers mv. med at implementere og forankre processen

 • I tæt samarbejde med procesejere, proces managere, afdelingsledere, teamledere og medarbejdere at gennemføre workshops, interviews mv. for at analysere aktuelle processer og på det grundlag fastlægge den fremtidige proces

 • Gennem audit af planlægningsprocesser at sikre, at processerne er fastlagte, dokumenterede, kendte og implementerede.

 • Endvidere følge op på, at der foretages den fornødne og aftalte opfølgning og løbende udvikling og tilretning af processer

 • Rådgive og sparre med medarbejdere og ledere i virksomheden om planlægning 

EPMPARTNER har solid erfaring i at udvikle, formulere og kommunikere effektive planlægningsprocesser som er en levende del af organisationen.

EPMPARTNER tilbyder:

 • Benchmarking, gabanalyser og assesment

 • Processforbedring - design af planlægningsproces

 • Udfærdigelse af standarder

 • Formidling af processen

 • Rådgivning om værktøjer

 • Implementation i konkrete organisationer/projekter

København

EPMpartner ApS

Regus House,

Larsbjørnsstræde 3,

1454 København K

Email: info@epmpartner.dk

Telefon: (+45) 70 26 47 00

 

Vejle

EPMpartner ApS

Skovkrogen 40

Mølholm

7100 Vejle

Email: info@epmpartner.dk

Telefon: (+45) 7640 8000

 

Login