Projekt Forslag

EPMPARTNER opstiller og leverer koncepter og løsninger til håndtering af projekters allertidligste faser, hvor ideer skal registres, kvalificeres og skal gennem en indledende vurdering på deres vej til potentielt at blive til et projekt.

Mange virksomheder arbejder kontinuerligt med forskellige ideer til nye projekter som skal realisere eller understøtte virksomheds mål.

Dog er nogle projekttyper er resultatet af et målrettet og forpligtende salg, og indgår derfor ikke i en egentlig ide behandling.

Formalisering

Når en god idé til et projekt eller et initiativ opstår er det vigtigt at ideen beskrives fyldestgørende således at ideer generelt kan vurderes på et mere ensartet grundlag.

Det er også en fordel at have en platform for at dele ideer og et fælles overblik.

Proces for behandling

Når en ide er registreret underlægger vi den typisk med et workflow, som kan være mere eller mindre avanceret - men som samlet set sørger for:

  1. at ideen bliver behandlet struktureret

  2. at de rette beslutningstagere er inddraget

  3. at det er klart hvor langt vi er i behandlingen af ideen

Historik

Registrering af beslutninger på tidligere ideer danner over tid et katalog over afviste/godkendte ideer giver sporbarhed over beslutningerne.

Hurtig omsætning af mindre forespørgsler

Nogle ideer er små og dagligdags, og det er vigtigt at man ikke spilder for meget administrativ tid på disse. Derfor ledes disse enten uden om den tungere proces i form af drift eller ledes ind i en let-vægtsproces hvor behandlingen er hurtig, decentral og ressourcelet.

København

EPMpartner ApS

Regus House,

Larsbjørnsstræde 3,

1454 København K

Email: info@epmpartner.dk

Telefon: (+45) 70 26 47 00

 

Vejle

EPMpartner ApS

Skovkrogen 40

Mølholm

7100 Vejle

Email: info@epmpartner.dk

Telefon: (+45) 7640 8000

 

Login