Taktisk Porteføljestyring

Porteføljestyring handler om at skabe og følge op de overordnede rammer for virksomhedens projekter. Porteføljestyringen foretager prioritering af projekterne samt tilser at det enkelte projekt er på sporet og har afstemte betingelser, udpeger projektleder og meget mere.

 

Porteføljestyringen kan organiseres på forskellig vis i og ses placeret hos linjeledelse, styregruppe, projektkontor og en del afarter heraf.

Porteføljestyringens konkrete resultater er :

  • Nyt projekt

  • Ændret ramme for et bestående projekt

  • Stop af et projekt

Porteføljestyringens grundlag som er rammerne for projekterne omfatter den klassiske projekttrekant indhold, ressourcer og tid - men porteføljestyringen kan også udvides til at omfatte andre elementer.

Styring af livscyklus for projekter

 

København

EPMpartner ApS

Regus House,

Larsbjørnsstræde 3,

1454 København K

Email: info@epmpartner.dk

Telefon: (+45) 70 26 47 00

 

Vejle

EPMpartner ApS

Skovkrogen 40

Mølholm

7100 Vejle

Email: info@epmpartner.dk

Telefon: (+45) 7640 8000

 

Login