Ressourcestyring

EPMpartner har en særskilt kompetence inden for ressourcestyring, både når det gælder rådgivning om hvordan du arbejder med ressourcer i en projektplan, men også på porteføljeniveau via standardløsninger, der sikrer dig et kapacitetsoverblik og kontrol.

Allokering af ressourcer

Allokering af ressourcer er en proces hvor ressourcer tildeles virksomhedens projekter på overordnet niveau. Her sørger linielederen for at ressourcerne anvendes bedst muligt.

Tværgående ressourcepulje

Project Online tilbyder mulighed for central administration og koordinering af ressourcer via en fælles ressourcepulje.

Oprettelse af ressourcer og adgange kan automatiseres, via standard synkroniseringer.

Ressourcerne kan tilføres vigtige informationer så som kompetencer, om de er interne eller eksterne hvilket costcenter de tilhører med videre.

Overblik over aktivitet

I Project Server kan linielederen til enhver tid gå ind og se hvilke opgaver der p.t. løses i gruppen.

Administration af kapacitet og fravær

Når planlægningsmæssigt skal opgøre organisationens kapacitet, skal man overveje om hvilken del af aktiviteterne der skal regnes med. Ønsker man kun projekter eller også drifts/forvaltningsopgaver.

Belastning og forecast

Project Online giver ligeledes mulighed for at danne et overblik over den tilrådighed værende kapacitet og hvorledes projekterne belaster denne.

Timeregistrering

Timeregistrering kan enten foregå via et eksternt system, med efterfølgende synkronisering eller direkte i Project Online.

København

EPMpartner ApS

Regus House,

Larsbjørnsstræde 3,

1454 København K

Email: info@epmpartner.dk

Telefon: (+45) 70 26 47 00

 

Vejle

EPMpartner ApS

Skovkrogen 40

Mølholm

7100 Vejle

Email: info@epmpartner.dk

Telefon: (+45) 7640 8000

 

Login